รับตัดต้นไม้ รับตัดแต่งกิ่ง แต่งทรงต้นไม้ ขุดรากต้นไม้ กำจัดวัชพืช

WELCOME TO เจทีรับตัดต้นไม้.COM


เราบริการรับตัดต้นไม้ รับจ้างตัดต้นไม้ใหญ่ทุกชนิด ตัดแต่งทรงต้นไม้ รับตัดแต่งกิ่ง รับโค่นต้นไม้ใหญ่ บริการกำจัดวัชพืช พร้อมทั้งบริการขนย้ายกิ่งไม้ และเคลียพื้นที่ โดยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ บริการในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล  มีทีมช่างที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์
งานลิดรอนกิ่งไม้ งานตัดแต่ง ตัดโค่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ ในแนวสายส่ง สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งต้องการบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้

ปฏิบัติงาน รวมถึงทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ว่าจ้างตลอดจนงานดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้สูง งานขุดล้อมย้ายต้นไม้ เป็นต้น
 
ราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอสินค้าพร้อมบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ ของเราจะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ”• 
งานตัดลดความสูงต้นไม้
โดยเน้นการรักษารูปทรง และรูปฟอร์มเดิม ของต้นไม้ ไม่ตัดโขลน
• งานตัดแต่งสางโปร่ง
เพื่อลด แรงปะทะกับลม ลดนำ้หนักเรือนยอด และเปิดช่องลม ช่องแสง ช่วยอากาศถ่ายเทดี และต้นไม้พื้นล่างได้รับแสงอย่างเพียงพอ
• บริการกำจัดวัชพืช
เป็นตัวการทำลายทัศนียภาพในสวนที่รกสายตา แถมยังแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว
• ขนย้ายกิ่งไม้
เราบริการ ขนย้ายกิ่ง ที่ตัดแล้ว เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

 


ผลงานที่ผ่านมา